Preinscripció per a nous residents

Preinscripció i pagament

Haurà d’omplir totes les dades del formulari de sol·licitud i fer una transferència de 358,00€ en concepte de preinscripció i matricula.
Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè i li donarem la documentació necessaria per poder fer-la efectiva.

Per formalitzar la inscripció hauran de fer una tranferència de 800,00 €, corresponent a la fiança, més 550,00 €, corresponents a la 1ª quota del mes de Setembre, donant com a marge 2 setmanes, després d´ haver obtingut plaça a la universitat de Girona.
Caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Condicions econòmiques signades ( els farem arribar a requeriment).
  • Document Matrícula emplenat ( els farem arribar a requeriment).
  • Comprovant dels estudis a realitzar.
  • Fotografia actual.
  • Fotocopia del DNI/Passaport.

Sol·licitud de reserva:

Per dur a terme la reserva cal omplir totes les dades d’aquest formulari:

Dades personals

El seu nom *

1er Cognom *

2º Cognom *

Domicili *

Localitat *

DNI *

País *

Nacionalitat *

Data de Naixement *

Telèfon *

El seu e-mail *

Nom de la Facultat *

Curs *

Provincia *

Dades de la Reserva de Plaça
Marca el Tipus de pensió *

Arribada *

Sortida *

*Camps necessaris