top of page

Condicions generals dús i contractació.

1. Informació legal del Titular.
En compliment de l'establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents de la següent pàgina web:

Web:   https://www.residenciapareclaret.com/  

Titular:   GISAB-GIRONA, SC (d'ara endavant RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET).

Domicili:  C/ Ronda Sant Antoni Maria Claret, núm. 28, 17002

NIF:  J55176945 

Telèfon:  Residència: +34 687 248 217.  Alberg: +34

Correu electrònic:  info@residenciapareclaret.com  

Dades registrals:

2. Objecte i àmbit daplicació.

Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la pàgina web https://www.residenciapareclaret.com/ , així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular de la present pàgina web.

3. Condició de reserva i contractació dels residents.

L'accés, ús i navegació per la pàgina web confereixen la condició d'Usuari al visitant i suposen l'acceptació, sense reserves de cap classe, de l'Avís Legal i Condicions d'Ús. L'accés a la pàgina web https://www. residenciapareclaret.com/   és gratuït.

El registre del client com a Usuari a través del formulari que es troba a la pàgina web, confereix la condició de “Usuari Registrat” i implica a més del que especifica anteriorment l'acceptació expressa de la RESIDÈNCIA UNIVER SITÀRIA PARE CLARET_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ de la Política de Privadesa.

La contractació de qualsevol producte confereix la condició de “Client” havent de conèixer i acceptar les Condicions Generals de la Contractació incloses en aquest text, així com si escau, les Condicions Particulars.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través de la present pàgina web.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació, el Client declara:

1r. Que és una persona gran i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o al lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta aquestes Condicions Generals.

 

L'accés a aquesta pàgina web és lliure i gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET a tercers a través del Lloc Web, poden estar subjectes a la contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, això s'especificarà de forma expressa de la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET en les seves pròpies condicions de contractació. S'entendrà que en accedir i/o utilitzar aquesta web, el Client/resident adquirirà la condició d'Usuari, fet que implica l'adhesió al present a

vis legal.

La funció de la present pàgina web, és proporcionar als usuaris que hi accedeixin, els diferents serveis que ofereix i presta RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET a través de la mateixa. L'objecte d'aquestes Condicions és regular les condicions generals dels serveis de reserva de places per a l'allotjament i de la seva contractació a través d'aquesta pàgina gestionada per RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET oa través d'altres pàgines web gestionades per aquesta societat com les micro sites.

Tant el servei de reserva d'allotjament a qualsevol de les residències universitàries/altres establiments de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET com qualsevol altre servei gestionat per aquesta societat a través d'aquesta pàgina web, estan regulats per aquestes Condicions d'ús que integren i completen l'avís legal.

La utilització d'aquests serveis suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa de tots i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació recollides a la darrera versió actualitzada de les Condicions Generals.

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET informa que els tràmits per obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen a les presents Condicions Generals de reserva i de Contractació, així com aquells altres serveis específics o promocionals que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que vostè declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per contractar els serveis oferts en aquest Lloc Web.

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels extrems recollits a les presents Condicions Generals en la forma que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través del Lloc Web, a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals de reserva fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran en els termes acordats.

Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa de la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que portin a els menors a càrrec seu, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET dels seus pares, tutors o representants legals.

L'Usuari haurà d'utilitzar aquest servei d'acord amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic, i d'acord amb el que disposen aquestes Condicions Generals de reserva online. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar aquests serveis amb fins il·lícits i/o contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius de dret i/o que atemptin contra els interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar els serveis de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET i/oa la seva imatge.

 

 

4. Modificació de l'avís legal i condicions generals.

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís al consumidor/usuari, per la qual cosa s'aconsella llegir-les prèviament a cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a la pàgina web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment.

En qualsevol cas, hi figurarà la data de revisió de les Condicions Generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents a la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les condicions generals.

 

5. Responsabilitat de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET.

L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del website es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra pàgina web obligant-se l'usuari a mantenir indemne a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET  reclamacions derivades, directament o indirectament d'aquests fets.

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET    no es fa responsable dels perjudicis que es poden intervenir, operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET a tercers, oa supòsits de força major. RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. 

La RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET no respon en cap cas que els usuaris utilitzin a la pàgina web de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET    CLARET  per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels serveis contractats mitjançant la nostra pàgina web així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés al mateix, incloent-hi pèrdues de dades, o altre tipus de informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET .

6. Obligacions dels residents i usuaris.

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes oa la pàgina web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar la nostra pàgina web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ , els vostres proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització de la pàgina web l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades al formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atent contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la nostra pàgina web, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, si no existir autorització expressa de la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET, els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET rials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenta, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

 

 

7.  Com realitzar la preinscripció i pagament dels nous residents. 

S'assenyalen els passos a seguir per fer el procés de reserva de les habitacions dobles/individuals de la residència:

Pas 1: 

Accedir al  https://www.residenciapareclaret.com/reserva

Per fer la reserva cal connectar-se a la pàgina 

Pas 2:

Accedir a l'apartat RESERVA ARA, emplenar totes les dades de la sol·licitud de la reserva.

Per reservar les habitacions dobles o individuals, l'usuari haurà d'emplenar com a primer pas el formulari de sol·licitud de reserva.

La Residència Universitària Pere Claret, sol·licitarà les dades personals 

Pas 3:

La Residència Universitària Pere Claret es podrà posar en contacte amb l'usuari.

Un cop la Residència Universitària Pere Claret, hagi rebut la sol·licitud de reserva . disposar per fer la transferència bancària.

L'usuari haurà de pagar la quantitat de 358 euros en concepte de preinscripció i matricula.

Pas 4:

Formalització de la inscripció.

Per formalitzar la inscripció, l'usuari haurà de fer transferència de les quantitats en concepte de:

 • En concepte de fiança 800€ 

 • El preu de 590€ per habitació individual.

 • El preu de 375€ per a l'habitació doble (1a quota del mes).

La RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET concedeix les 2 setmanes (15 dies) de marge per fer el pagament després d'haver obtingut plaça a la universitat.

Pas 5:

Aportar la documentació sol·licitada.

 Quan l'usuari hagi formalitzat el pagament de les quantitats. Haurà d'adjuntar una sèrie de documentació sol·licitada per part de la Residència.

La Protecció de les dades sol·licitades: 

Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem.
La Residència us informa que les vostres dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades.

Com a interessat podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Vostè ens haurà d'enviar un escrit a la Direcció de la Residència indicant-nos l'exercici del dret enviat un correu electrònic a info@residenciapareclaret.com

Si dins del termini d'un mes no hem resolt l'exercici del seu dret, podrà interposar la queixa o denúncia pertinent davant l'autoritat de control competent ni la matèria.

8. Preus de les habitacions individuals, dobles i els seus serveis.

Els preus de les nostres habitacions individuals, dobles i el tipus de pensió es trobaran indicats a la nostra pàgina web, als apartats preus i serveis.

Abans de procedir a la preinscripció, l'usuari podrà conèixer els preus de les habitacions individuals i dobles.

 

Les condicions generals:

 • El preu est ipulat és per persona.

 • Els gats de llum, gas i aigua estan inclosos a la pensió, ja sigui, completa, mitjana, amb esmorzar o només allotjament.

 • El 10% de l'IVA està inclòs en el preu de la pensió.

 • Tant a les habitacions individuals com a dobles podran triar entre pensió completa, allotjament, mitja pensió i allotjament amb esmorzar serà vàlid des del setembre fins al juny, seguint l'horari escolar/universitari.

 

El resident disposarà dels següents serveis a les nostres instal·lacions:

 • Atenció personalitzada i les 24 hores.

 • Pensió completa que inclou: esmorzar, dinar, sopar de dilluns a divendres en dies feiners. Els caps de setmana i festius no hi ha servei. 

 • Mitja pensió: Que inclou esmorzar i dinar o sopar de dilluns a divendres en dies feiners. Els caps de setmana i festius no hi ha servei. 

 • Servei de cuina: és un servei bàsic, que el nostre estudiant pot fer ús de la cuina comunitària de la residència de manera totalment gratuïta.

 • Neteja d´habitacions: la Residència disposa d´un servei de neteja per mantenir en perfectes condicions les zones comunes, però al mateix temps oferim un servei de neteja d´habitacions per als qui ho requereixin expressament. Aquesta comunicació s'haurà de fer mitjançant correu electrònic al següent e-mail info@residenciapareclaret.com

 • Autoservei de bugaderia: tenim implementat un servei de bugaderia per facilitar l'estada als estudiants.

 • WIFI i cable: l'estudiant podrà fer connexions a internet des de qualsevol lloc de la nostra residència ia la seva habitació també disposarà de cable.

 • Impressora i fotocopiadores les 24 hores.

 • Sales destudi: lestudiant disposarà de 3 sales, un auditori amb projector.

 • Gimnàs: els residents disposen d'un gimnàs amb diferents tipus de màquines (cinta de córrer, bicicleta, el·líptica, etc.).

 • Zones d'esbarjo: els residents tenen a la seva disposició 2 sales d'esbarjo amb televisió, 1 sala amb jocs de taula, ping pong al pati.

 • Pati exterior 400m2 i terrassa 60m2 a l'àtic de l'edifici on el resident podrà gaudir de les vistes de la ciutat de Girona. 

 • Disposem de pàrquing de bicicletes.

 

La Residència també ofereix com a serveis complementaris:

 • Serveis de neteja setmanal de l´habitació.

 • Servei setmanal de canvi de llençols.

 • Dinar o sopar (menú preu diari).

 • Esmorzar.

 Tots els preus dels serveis esmentats es troben a la nostra pàgina web en els apartats PREUS i SERVEIS.

 

 

 

9. Servei d'Alberg.

Pel que fa als nostres serveis com Alberg, estan disponibles durant els mesos de juliol i agost, per fer la reserva de la seva habitació haurà de trucar al número de telèfon +34 687 248 217.

Es podrà fer la reserva d'habitacions fins a un grup màxim de 80 persones, sempre s'haurà de comunicar amb antelació.

 

 

 

 

10. El pagament dels nostres serveis.

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET disposa del següent mitjà de pagament per al nou resident, sent el:

· Pagament per transferències bancària: per a la realització de la preinscripció a la residència, i el pagament mensual de les habitacions, ja sigui individuals o compartides, juntament amb totes les despeses.

Des de l'Administració de la Residència, es posaran en contacte amb el nou resident, per facilitar-vos el número de compte per a la realització de l'ingrés bancari.

No es reserva la reserva de l'habitació si prèviament no s'ha fet el pagament de la preinscripció.

 

 

11. Normes de convivència.

Les estudiantes residents hauran de comportar-se, en tot moment, conforme a les normes de bona convivència, educació, respecte i cortesia respecte de la resta de residents i personal de la Residència.

El resident resideixi a les instal·lacions de la RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET haurà de seguir les normes de convivència establertes en aquest.

Les entrades i sortides de la residència, així com la permanència a les seves zones comunes, es realitzarà amb el major silenci possible per respectar la concentració per a l'estudi i el descans de la resta de residents.
El/la resident queda obligat/ada complir sense restricció les regles de convivència de la Residència, el bon ús dels espais comuns, utensilis posats a disposició del resident, tant a l'allotjament contractat, com a les zones comunes, així com de totes i cadascuna de les modificacions que s'aprovin en el futur. Dins del compliment de les regles, s'inclou la prohibició de les novatades.

Qualsevol conducta incívica, contrària a la norma, que causi danys materials a les instal·lacions, provoqui incendi, inundació, la comissió de qualsevol acte vandàlic o un delicte suposa l'expulsió de les instal·lacions i la recisió del servei.

 

 

12.  La durada del contracte respecte a la reserva de les habitacions individuals, dobles i el tipus de pensions.

La durada del contracte ha de ser com a mínim de 10 mesos, comprès entre els períodes de setembre d'un any fins al juny de l'any següent.

Les estades només podran ser prorrogades, per acord exprés entre les parts (estudiant-residència). El resident que tingui interès a romandre a les nostres instal·lacions durant els mesos de juliol i agost, ho haurà de comunicar a la Direcció de la Residència d'aquí a dos mesos d'antelació mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@residenciapareclaret.com ._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

La Residència romandrà tancada durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, i en les dates concretades segons el calendari acadèmic.

 

13.  Pèrdues i robatoris. 

La Direcció de la Residència Universitària Pare Claret no es responsabilitza de les sostraccions d'objectes personals dels residents, diners, etc., que es produeixin dins de les habitacions oa qualsevol altra zona comuna de la residència. Respecte d'això, es recomana als residents que no deixin pertinences abandonades als espais comuns.

 

 

14.  Política de cancel·lació. 

En virtut del que disposa l'art. 93 i 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, s'informa a l'Usuari que hagi contractat la reserva d'allotjament per a estades de curs complet-estàncies llargues/estàncies intermèdies de la nostra residència mitjançant l'ús de la nostra pàgina web, que seran d'aplicació les condicions de devolució i no devolució del pagament de la reserva regulades a les Condicions de reserva. En el moment de dur a terme l'acceptació electrònica de les Clàusules Generals del Contracte d'allotjament, l'Usuari haurà de llegir anticipadament les condicions de devolució i no devolució del dipòsit de garantia regulades al present apartat, ia partir de la seva acceptació, seran aplicables les citades Clàusules.

L'usuari podrà cancel·lar la reserva dins del termini màxim de 7 dies naturals. Aquesta cancel·lació s'haurà de comunicar per correu electrònic info@residenciapareclaret.com

Si l'usuari ha realitzat el pagament de la inscripció, que ascendeix a la quantitat de 358 euros, només es procedirà a la devolució del mateix, quan l'estudiant no hagi superat el Batxillerat, la prova de selectivitat o no hagi obtingut plaça a les facultats de la localitat de Girona. Aquestes circumstàncies han de ser acreditades mitjançant document oficial que ho acrediti, per rebre la devolució del pagament de la preinscripció.

Els diners es tornaran mitjançant transferència bancària, en el número de compte designat pel resident.

En cas que el resident hagi fet el pagament, de la preinscripció, si el resident obté una plaça a la Universitat de Girona, tindrà el termini de 2 setmanes, és a dir, 15 dies, per realitzar el pagament de la inscripció. Si transcorre aquest període de 15 dies, el resident que hagi realitzat la preinscripció i pagat els 358 euros, perdrà la reserva, el dret a la devolució de preinscripció i matricula.

En el cas que el resident abandoni o cancel·li de forma anticipada de la seva plaça a la Residència Universitària Pare Claret, no complint amb la durada del contracte o es produeix una mensualitat o diverses d'impagament, no es procedirà a la devolució de la fiança._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Es procedirà a la devolució de la fiança, sempre que hi hagi causa justificada, com són causes personals greus, imprevisibles i alienes a la voluntat del resident, es tornarà la fiança, sempre que quedi sobradament acreditat per escrit abans la Direcció, la causa de resolució del contracte amb la justificació corresponent. 

Si la causa no és justificada, l'abandonament de la plaça de la residència es considera una voluntària, per tant, el resident no té dret a la devolució dels diners.

15. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar les parts en relació amb aquestes Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de laltra part o al correu electrònic daquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a laltra.

 

16. Nul·litat i ineficiència de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

 

17. Resolució de conflictes de forma extracontractual. 

Seguint les directrius marcades per Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

 

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre consumidor i empresari (article 3 de la Llei esmentada), es pugui resoldre mitjançant un procediment extrajudicial davant de l'organisme autonòmic competent (article 26 de la Llei esmentada). La finalitat que persegueix aquesta llei és garantir que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanismes de resolució de litigis en matèria de consum.

 

 • Agència Catalana del Consum: Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya, l'usuari/consumidor pot procedir a fer la reclamació, clicant al següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/    

 

 • Unió Europea: L'usuari/ consumidor també hi pot accedir mitjançant plataforma digital, per a la resolució de litigis de forma alternativa, accedint mitjançant l'enllaç següent.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm  

 

18. Legislació aplicable. Submissió a furs.

Les compravendes realitzades a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA PARE CLARET   se sotmeten al que estipula la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d'altres, a la següent Normativa:

 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista (LOCM).

 • Llei 7/1998 , de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació (LCGC).

 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( "TRLGDCU").

 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (“LOPDGDD”).

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al domicili de la part compradora.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la localitat de Girona.

 

Darrera actualització: abril del 2022.

bottom of page