top of page

PREINSCRIPCIÓ I PAGAMENT NOUS RESIDENTS

 Pas #1
Emplenar totes les dades de la sol·licitud de reserva.
 Pas #2
Nosaltres ens 
posarem en contacte amb vostè i us donarem la documentació necessària per poder realitzar la transferència.
 Pas #3
Realitzar una transferència de 358 € en concepte de preinscripció i matricula.
 Pas #4
Per formalitzar la matrícula efectuar transferència de la fiança 800€ més 1a quota del mes. Es donen 2 setmanes de marge per fer el pagament després d'haver obtingut plaça a la universitat.
 Pas #5
Adjuntar la documentació requerida.
SOLICITUD RESERVA
Sol·licitud reserva

Gràcies. Estarem en contacte aviat.

bottom of page